Skip to content

Cart

Your cart is empty

Returns & Exchanges

Returns & Exchanges 

If you are still deciding whether to keep your new shoes, please try them on standing on a carpeted surface to protect the soles and keep the STREIM tags attached. In case you are not entirely satisfied, please return your order including all accessories, in the original outer packaging. 
 
Returning or exchanging your order is easy. You will have to notify STREIM within 14 days after receiving your order that you wish to return or exchange your purchased item(s). Your order includes a pre-paid return address sticker you can use if you live in the Netherlands. Orders delivered outside the Netherlands but within Europe will receive a pre-paid return address sticker after sending an email to customercare@streim.nl. Orders delivered outside of Europe will not receive a prepaid return address sticker. After notifying us, you have 14 days to send the STREIM order back to us. You will be notified by email once your return has been received and processed. 
 
Exchanging 
STREIM offers one free online exchange per item per customer, except for orders placed outside the European Union. Free exchange is limited to one exchange of the same item in another size or color. Please send an email to customercare@streim.nl stating your order number, to check if your replacement size or color is in stock. The exchange takes place as soon as STREIM has received the wrong size or color. 
 
Returning  
If you wish to cancel and return your order altogether, please send an email to customercare@streim.nl stating your order number or fill in the return form, within 14 days after you received the order. We endeavor to ship all items that you have ordered in one shipment. If this would not be the case, this 14 day period starts after the day that you have received the last item. It is not necessary to inform us about the reason you want to cancel or return your order. After notifying us, you have 14 days to send us the purchased STREIM order back.  

STREIM will give you a refund of all amounts paid to STREIM within 14 days after receipt of such notification, provided the item(s) have been received by us. The refund will include the costs for standard shipping if the entire order is returned. Your refund will be issued through the same means of payment used during the purchase. 

STREIM may (only) charge the direct costs for returning an order in relation to the pre-paid return possibility. Within the Netherlands these direct costs are € 6,95 and within other EU countries these are the costs that local mail services may charge. Such direct costs will be deducted from your refund. Please remember that the financial responsibility for the returned item(s) is yours until we have received the item(s), so we recommend that you only use our pre-printed return labels and that the return-receipt is kept safe until the return is processed by STREIM.  

It is also possible to return your online purchase in one of our stores. Note: Orders paid through Klarna can only be returned online. 

International returns must be provided with the following ‘Additional Comments’ on the Carrier Shipping Invoice: INTERNATIONAL RETURN including the shipped out ‘Export Track & Trace number’ to avoid double payment of custom duties  

Returned items should have their tags still attached. Please note that if the returned item has decreased in value, for reasons other than to carefully determine whether the item fits, for instance when the item has been worn, then you are liable for such decrease in value. 
 
 
Nederlands 

 
Ruilen & Retourneren 
 
Bij het passen van de schoenen, verzoeken we je dit te doen op een zachte ondergrond, zodat de zolen niet beschadigd kunnen raken. Hierbij is het belangrijk dat het STREIM label aangehecht blijft. Als je besluit om de bestelling te retourneren, word je verzocht om de bestelling inclusief alle toebehoren, terug te sturen in de originele verzendverpakking(en). 
 
Het ruilen of retourneren van je bestelling is heel gemakkelijk. Je zal STREIM uiterlijk binnen14 dagen na ontvangst van je producten op de hoogte moeten stellen dat je het bestelde product wilt retourneren of ruilen. Als je in Nederland woonachtig bent, heb je bij je bestelling een voorgedrukte, door ons vooraf betaalde en verzekerde retour-adressticker ontvangen die je daarvoor kan gebruiken. Bestellingen die buiten Nederland maar binnen Europa worden afgeleverd, ontvangen een vooraf betaalde retouradressticker na het sturen van een e-mail naar customercare@streim.nl. Bestellingen die buiten Europa worden afgeleverd, ontvangen geen retouradressticker. Nadat je ons op de hoogte hebt gebracht, heb je maximaal 14 dagen om de bestelling terug te sturen. Je ontvangt een e-mail zodra je retour is ontvangen en verwerkt door STREIM. 
 
Ruilen 
STREIM biedt eenmalig één gratis online ruiling aan per product per klant, behalve voor bestellingen die buiten de Europese Unie zijn geplaatst. De mogelijkheid tot gratis ruilen beperkt zich tot het ruilen van hetzelfde product in een andere maat of kleur. We verzoeken je customercare@streim.nl te mailen onder vermelding van je ordernummer, zodat we kunnen controleren of de vervangende maat of kleur op voorraad is. De ruiling vindt plaats zodra het te ruilen product door STREIM is ontvangen. 
 
Retourneren 
Als je de gehele bestelling wilt retourneren, verzoeken wij je om een mail te sturen naar customercare@streim.nl onder vermelding van je ordernummer of het retour formulier in te vullen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat je de bestelling hebt ontvangen. Het streven is om alle bestelde producten tegelijk te versturen naar de klant. Wanneer dit toch niet het geval is geweest, start de 14 dagen periode na ontvangst van het laatste product. Het is niet nodig om de reden van het retourneren op te geven. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld dat je de bestelling gaat retourneren, heb je 14 dagen om de bestelde producten terug te sturen. 
 
STREIM zal binnen 14 dagen het volledig betaalde bedrag terugstorten, mits de geretourneerde producten inmiddels door ons zijn ontvangen. Indien de gehele bestelling terug is gestuurd, zullen ook de standaard verzendkosten vergoed worden die je hebt betaald om de bestelling thuis geleverd te krijgen. De terugbetaling zal op dezelfde wijze plaatsvinden als dat je hebt gebruikt tijdens het bestelproces. 
 
STREIM zal in het geval van het retourneren van de bestelling, slechts de standaard verzendkosten in rekening brengen voor het gebruiken van het voorgedrukte, door ons vooraf betaalde en verzekerde retour-adressticker. Binnen Nederland bedragen deze kosten €6,95 en binnen de andere EU landen worden de standaardtarieven gehanteerd van de lokale postbedrijven. Deze directe kosten zullen in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. 
 
Je wordt verzocht rekening te houden met het feit dat de financiële verantwoordelijkheid voor de geretourneerde producten bij jou ligt totdat STREIM de teruggestuurde bestelling heeft ontvangen. Om deze reden raden wij aan om alleen de voorgedrukte, door ons vooraf betaalde en verzekerde retour-adressticker te gebruiken om de bestelling terug te sturen. Ook raden we je aan om het verzendbewijs te bewaren, totdat de teruggestuurde producten door STREIM zijn verwerkt. 

Internationale retourzendingen moeten worden voorzien van de volgende ‘Aanvullende opmerkingen’ op de verzendfactuur van de vervoerder: INTERNATIONALE RETOUR inclusief het verzonden ‘Export Track & Trace-nummer’ om dubbele betaling van douanerechten te voorkomen. 

 Alle geretourneerde producten moeten de STREIM tags nog aangehecht hebben. Houd er rekening mee dat wanneer de geretourneerde producten in waarde zijn verminderd (door andere redenen dan het voorzichtig passen van het product om te bepalen of het past en naar wens is), bijvoorbeeld wanneer het product is gedragen, je aansprakelijk bent voor het verlies in waarde.